Giới thiệu

Chúng tôi tư vấn những gì?

  • Cung cấp thông tin về điểm đến học tập, cuộc sống, chi phí ăn ở, v.v.
  • Cung cấp thông tin về lựa chọn chương trình học, khóa học, và các chương trình chuyển tiếp giữa các khóa học.
  • Đảm bảo tư vấn cho học sinh lựa chọn khóa học phù hợp nhất.
  • Xử lý đơn tuyển sinh, đăng ký nhập học.
  • Xử lý đơn nộp xin thị thực (visa) du học.

Những dịch vụ hỗ trợ khác:

Chỗ ăn ở, Du lịch, Bảo hiểm du lịch, Bảo hiểm y tế, Buổi hướng dẫn trước ngày khởi hành, Đón rước sân bay.